آغاز آسفالت‌ریزی معابر روستایی چاروسا/ انتقاد بخشدار از وضعیت راه‌های چاروسا