آغاز پنجمین دوره اعطای جایزه بین‌المللی مصطفی(ص) در اصفهان با حضور رئیس جمهور