ابتلا به سرطان روده در یزد، بالاتر از متوسط کشوری است