اتوبوس آمبولانس نیاز اصلی مرکز فوریت‌های پزشکی خلخال است