استفاده از پروتئین ترمیم‌کننده سلول‌های مو برای درمان کم‌شنوایی