اعزام ۶ خودروی آتش نشانی برای اطفای حریق تالاب میقان