اعلام زمان و مسیر راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در یزد