بارش باران و قصه تکراری آبگرفتگی معابر شهر اردبیل + فیلم