برپایی جشنواره فرهنگ و هنر عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد در دشت سقاوه