بوسه امام جمعه بابلسر بر دستان جراحی که گره از کار بیماران باز می‌کند +فیلم