بیش از ۲ میلیارد دلار کالا از مزرهای کرمانشاه صادر شده است