تثبیت صدرنشینی فاینورد با پاس گل ستاره‌ایرانی+فیلم