تجلیل از ۲ ورزشکار گیلانی که از رویارویی با رژیم صهیونیستی خودداری کردند