تحصیل در مسکو و فعالیت در اردبیل/ درمان بیماری‌های قلبی و عروقی با عصاره گیاهی