تدام بارش برف در کرمانشاه / عملیات برف‌روبی همچنان ادامه دارد