توزیع 28 تن گوشت تنظیم بازاری در چهارمحال و بختیاری