جشنواره ملی عکس میراث ماندگار خراسان جنوبی فرصتی برای معرفی تمدن غنی استان است