خبرخوب| وقتی توریست‌ها هم حرمت عزای حسینی را نگه می‌دارند