خبر خوب| از قهرمانی دنیا تا فارغ‌التحصیلی در جوار ضامن آهو