خبر خوب| عیدی از جنس عفو پدرانه!/ قصه مسلمان شدن دختر زرتشتی