خبر خوب| هدیه کوچولوهای پیاده‌روی اربعین در راه است