خبر خوب| وام ۲۰ میلیونی به کدام بازنشستگان تعلق می‌گیرد؟