رئیسی: بایدآسیب‌زدایی و حل مسئله از سوی رسانه ملی مورد توجه ویژه قرار گیرد