رئیس شورای شهر تهران: مخالفان ساخت مسجد در پارک قیطریه «از مسجد می‌ترسند»