روایت پریرا از روزهای درخشان؛ قاتل بازی کلاسیک برزیل در پرسپولیس