رکورد دمای هوا زاهدان بعد از ۶۰ سال به ۴۴ درجه رسید