ساخت 1600 واحد مسکونی توسط بنیاد مستضعفان برای محرومان آذربایجان شرقی