شناسایی معادن و ناوگان حمل مواد معدنی و مصالح ساختمانی در خراسان‌شمالی