عملیات اجرایی ترمیم و بازسازی منازل محرومان رودان آغاز شد