فجر ۴۴| کلنگ‌زنی کارخانه تجهیزات آزمایشگاهی در بندر نوشهر