فرمانده سپاه خراسان جنوبی: بحث ارتباطات از حالت گفتمان صرف خارج و به جایگاه ارزنده‌ای رسیده است