لاله‌ای از حرم که آرزو داشت مثل حاج قاسم تشییع شود