مازندرانی‌ها آماده رقابت در مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام زاگرب