مدارس عشایری استان فارس با کمبود ۱۴۰ معلم روبه‌روست