مردم باقرشهر در معرض آلودگی هوای پالایشگاه تهران هستند