مسابقات جهانی بوکس| حبیبی‌نژاد به مصاف بوکسور آذربایجانی می‌رود