مطالبه‌گری اهالی روستای «کرکیخان» و قول‌های مسوولان برای حل مشکلات