مقام عراقی: مصوبه اخراج نظامیان آمریکایی، الزام‌آور و لازم‌الاجراست