مورینیو به عربستان نمی‌رود/ آقای خاص در انتظار تماس تیم‌های بزرگ اروپا