میثم مطیعی برای پیروزی مردم مظلوم فلسطین روضه برپا می‌کند