نخستین نمایشگاه بین المللی کتاب کشور به صورت هایپر در تبریز