نگاه وحدت‌آفرین بنیانگذار انقلاب اسلامی به کردستان