واکنش پدر کشتی‌گیر سنگین وزن آزاد کشورمان به شکست پسرش در مسابقات قهرمانی آسیا