وزیر خارجه رژیم صهیونیستی: گوترش شایسته ریاست سازمان ملل نیست