وزیر کشور: مرز بین‌المللی خسروی یک ظرفیت خوب برای اربعین حسینی است