وقتی لیبرال‌ها و سکولارها امام خمینی(ره) را معرفی می‌کنند