‌‌‏کاخ سفید: روسیه ممکن است جنگنده در اختیار ایران قرار دهد