کشتی فرنگی نونهالان قهرمانی کشور| فینالیست های 6 وزن نخست معرفی شدند