آغاز عملیات گازرسانی به ۱۰۰ روستای زیر ۲۰ خانوار خراسان‌شمالی/ ضریب نفوذ ۱۰۰ درصدی گاز در مناطق شهری