برگزیدگان پویش نظامی‌خوانی در خراسان‌‌شمالی معرفی و تجلیل شدند